Huisstijl GHTS adminstratie & advies
Een nieuwe advertentie in
de krant was een mooi
moment voor een geheel
nieuwe huisstijl voor
GHTS adminstratie & advies.

In zeer korte tijd werd
eerst een nieuw logo
ontworpen, waarna dat in
de rest van de huisstijl
werd doorvertaald.

Naast het logo werden ook
briefpapier, enveloppen,
de advertentie en het
grafische deel van de web-
site onder handen genomen.
Meer info: www.ghts.nl