1| 2
Huisstijl Psychopraktisch

Psychopraktisch is een
psychologenpraktijk,
gespecialiseerd op het
gebied van "Mens en Werk".
Deze onlangs opgestarte
praktijk is in samen-
spraak met Psychopraktisch
door WIDE voorzien van
een eigen visuele identiteit.

Van logo tot visite-
kaartjes, brief- en fac-
tuurpapier werd ontworpen.
Ook het grafische deel
van de website werd
door WIDE industrial
design verzorgd.