Lockerdeurtjes

Voor een producent van
Lockerkasten werd een
aantal nieuwe profielen
ontwikkeld. Het uitein-
delijk gekozen profiel
is zowel stijf genoeg
voor gebruik op scholen,
als produceerbaar op de
bestaande productielijn.

Daarnaast is het zo ont-
worpen, dat verschillende
maten deurtjes met het-
zelfde gereedschap kun-
nen worden geproduceerd.