Design for assembly
WIDE kijkt graag met u eens kritisch naar de productie en assemblage van uw product, om te bekijken waar besparingen mogelijk zijn. Door kunststof en plaatstalen producten slim te (her)ontwerpen, kunen vaak onderdelen vervallen, en gaat de assemblagetijd en de kostprijs omlaag.

Rechts ziet u een prototype van een kunststof product met enkele snel en eenvoudig te monsteren elektronische componenten. Uiteraard worden hierbij ook aspecten als vervanging en afdanking niet vergeten.